Final de derivación 1GHz ICT2: ANEXO II 

Referencia: TF 1G

Base de toma final derivación con garras, DATOS / TV con 2 conectores IEC. Frecuencia: DATOS (5-65 MHz) / TV (88-1000...